ГАИ Знак ГАИ Штрафам ГАИ - нет!
ШТРАФАМ-ГАИ.NET-->Образцы жалоб, заявлений, ходатайств-->Адміністративна позовна заява

Адміністративна позовна заява. Аргументы против штрафов ГАИ

Адміністративна позовна заява

штрафам ГАИ - нет

До _______ районного суду міста
Позивач:________________________________
Місто , вул.. , бул..
Поштовий індекс тел.:
Відповідач: Відділ Державної автомобільної інспекції міста
Від сплати судового збору звільнений на підставі ст.288 КУпАП

АДМІНІСТРАТИВНА ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання незаконною та скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення Правил дорожнього руху України, закриття провадження по справі про адміністративне правопорушення

Постановою інспектора ДПС міста прапорщика від «____» 2009 року на мене накладено адміністративне стягнення по ст. 122 ч. 1 КУпАП в розмірі 300 (триста) гривень. Відповідно до вищезазначеної постанови, я, начебто, « » 2009 року, керуючи автомобілем (номер авто) , на ділянці дороги вул. в м. , де обмежена максимальна швидкість руху до 40 кілометрів на годину, рухався із швидкістю 71 км/ч, чим перевищив дозволену швидкість руху на 31 кілометр на годину.

Зазначена постанова винесена, як вказано у постанові, за результатами застосування фіксації порушень ПДР передбаченого ч. 1 ст. 122 КУпАП засобом фото- та відеофіксації, «Визир» № , як того вимагає ст. 14-1 КУпАП, та отримана направленням мені поштою лише « » 2009року.

Проте така постанова не відповідає вимогам закону з наступних підстав:

Згідно ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна вина (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадській порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Зазначена постанова винесена з порушенням ст. 33 КУпАП, яка визначає, що стягнення за адміністративне правопорушення накладається у межах, установлених цим кодексом та іншими законами України.

При накладанні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.

При винесенні оскаржуваної постанови цього зроблено не було, та посадовою особою, яка винесла цю постанову, вимоги закону не враховані.

При винесенні постанови було грубо порушено мої права, передбачені ст. 268 КУпАП, а саме: особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право зокрема:

• знайомитися з матеріалами справи;

• давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання;

• при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням.

Всіх наданих мені цим законом прав я був позбавлений, що є порушенням процесу при розгляді справи про адміністративне правопорушення.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

В якості місця розгляду справи, в оскаржуваній постанові вказано «місто , ВДАІ».

Однак про час і місце розгляду справи мене не сповістили, крім цього, незважаючи на те, що положеннями КУпАП передбачений 15-денний строк для розгляду справи про адміністративне правопорушення, справа була розглянута з винесенням постанови « » 2009 року - в день фіксації правопорушення.

У постанові по справі про адміністративне правопорушення вказано, що посадова особа, прапорщик міліції, «розглянувши матеріали про адміністративне правопорушення скоєне, гр. (фамілія), у результаті перевищення швидкості на 31 км/год, що є порушенням п. 12.9 б ПДР, встановив, що їм було скоєно адміністративне правопорушення передбачене ч.І ст. 122 КУпАП».

У вказаний в протоколі час, я дійсно знаходився у цьому автомобілі, але фактично їм не керував, тому що ____ . Тому, я не скоював дане адміністративне правопорушення.

Відповідно до положень КУпАП, Закону України «Про дорожній рух», у разі порушення Правил дорожнього руху України, водій повинен бути зупинений, постанову складено на місці, у випадку незгоди с порушенням - повинен бути складеним протокол, у порядку передбаченому ст. 256 КУпАП, із зазначенням відомостей про особу, що скоїла правопорушення, пояснень цієї особи, та роз'ясненням її права на правову допомогу та на право оскарження даної постанови.

У дійсності ж ніякого протоколу складено не було чим грубо порушено ч. 2 ст. 254, ст. 256 КУпАП, відповідно до яких протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається у двох примірниках, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Протокол не складається у випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу, але у цьому разі у постанові не повинно бути вказівок про те, що саме мною, власником транспортного засобу, було скоєно адміністративне правопорушення.

Частиною 6 ст. 258 передбачений випадок, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається, зокрема, у разі виявлення адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованого за допомогою працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису.

Крім того, ст. 14-1 КУпАП однозначно говорить про те що, така фіксація та «заочне» винесення постанови відносно власника транспортного засобу можлива, якщо порушення зафіксовано приладом, працюючому в автоматичному режимі.

Оскільки адміністративно-процесуальне законодавство не конкретизує поняття автоматичного режиму роботи приладу, можливо звернутися до формально логічного тлумачення цього поняття, відповідно до якого, автоматичним вважається такий режим роботи приладу, який виконується без втручання в його діяльність сторонніх факторів, тобто без людини.

Прилад «Візир», яким проводився нагляд за дорожнім рухом з метою фіксацій порушень ПДР України, не є автоматичним засобом фото- чи відеофіксації, оскільки він знаходиться у співробітника ДАІ, керується ним безпосередньо або через комп'ютер (визначаються ті параметри, які фіксуються приладом, зокрема, швидкість, абощо, об'єкт зйомки, її режими, кут огляду приладу, тощо).

Між тим ст. 14-1 КУпАП передбачає, що для її застосування необхідно, щоб фіксація велася саме засобами фото-, кіно-або відеозйомки, які працюють у автоматичному режимі. За таких умов така фіксація не відповідає вимогам закону.

У підтвердження того факту, що вказаний прилад «Візир» не є засобом автоматичної фіксації, є інструкція до цього приладу, копія якої додається. Вказана інструкція може бути надана судові представником відповідача.

В розділі 2 вищевказаної інструкції «Основні технічні характеристики» чітко визначено, що прилад працює виключно у режимах вимірювання швидкості як Стаціонарний або Патрульний, але ніяк не автоматичний.

Крім того, вказаний у постанові прилад може за своїми технічними можливостями фіксувати швидкість іншого автомобілю, який рухається поруч, а не того, який зазначено на фото (мого автомобіля). Прилад має регулювання поля зору і воно може бути спеціально звужено при використанні прибору, щоб в це поле не попав сусідній автомобіль. Відсутні жодні підстави, підтверджені належними доказами, що швидкість вказана на зображенні, доданого до постанови, належить саме до мого автомобіля.

Крім того, із доданого зображення неможливо ідентифікувати місце скоєного правопорушення, а саме: наявність на ділянці дороги, яка зафіксована на фотографії, дорожнього знаку 3.29 «Обмеження максимальної швидкості 40км/год.».

На фотознімку дійсно зображено належний мені автомобіль . Також на знiмку знаходиться напис російською мовою «Скорость 071 км/ч.».

Жодні об'єктивні дані, які б могли підтвердити географічну локацію даного автомобілю, - відсутні. Крім того, навіть якщо враховувати знаходження автомобілю в населеному пункті, де режим швидкості руху автомобілів обмежений швидкістю 60 км/год., зафіксована швидкість складає 71 км/ год., що відповідно до диспозиції ч.І ст. 122 КУпАП не являє собою складу адміністративного правопорушення.

У постанові відсутні вказівки на те, хто саме проводив фотофіксацію, ким вона проводилася, тощо. Між тим це повинно бути зафіксовано, тим більше, що у відповідності до п.13.2 Інструкції з діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС України (затверджено наказом МВС 27.03.2009 № 111), до використання спеціальних засобів нагляду за дорожнім рухом допускаються лише співробітники, які вивчили інструкції та склали заліки з використання цих приладів. Тому при оцінці як законності, так і достовірності фіксації порушень ПДР необхідно мати відомості про цих співробітників.

Згідно ст. 289 КУпАП, скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом 10 днів з дня винесення постанови. В разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу.

Як вбачається з поштового конверту, де міститься печатка пошти про відправку поштової кореспонденції, постанова по справі про адміністративне правопорушення була направлена мені тільки 07.02.2009 року, а отримано мною 12.02.2009 року, тому вважаю є достатні підстави для поновлення строку на оскарження вказаної постанови. Виходячи з вищевикладеного, вважаю постанову незаконною та винесеною з грубим порушенням адміністративно-процесуального законодавства, а також такою, що підлягає скасуванню.

Відповідно до ч. 5 ст. 288 КУпАП, особа, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне правопорушення, звільняється від сплати державного мита.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 287, 288, 289, 247 п. 1, КУпАП,

ПРОШУ:

1. Поновити мені строк оскарження постанови серії № 1 від « » 2009 року про накладення на мене - (фамілія) адміністративного стягнення по ст. 122 ч. 1 КУпАП в розмірі 300 (триста) гривень.

2. Постанову серії № від 04 січня 2009 року про накладення на мене - (фамилия) адміністративного стягнення по ст. 122 ч. 1 КУпАП в розмірі 300 (триста) гривень визнати незаконною та скасувати.

3. Провадження по адміністративній справі - закрити, відповідно до п. 1 ст. 247 КУпАП в зв'язку з відсутністю в моїх діях складу адміністративного правопорушення.

Додаток:

• копія постанови;

• ксерокопія фотознімку, доданого до постанови;

• копія поштового конверту;

• копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

• копія інструкції до приладу «Візир».

«__ » 2009 року (Підпис)

 • Клопотання. Про надання права на захист
 • Позовна заява. Фотофіксація
 • Адміністративна позовна заява
 • Скарга. Безпідставна зупинка
 • Заява
 • Скарга. Проїзд пішоходного переходу
 • Скарга. Перевищення швидкості
 • Скарга. Створення аварійних обставин
 • Апеляційна скарга
 • Клопотання. Керування у стані алкогольного сп'яніння
 • Позовна заява. Відшкодування заподіяної шкоди
 •  


  01.03.2012
  Древнейший спорткар продается в США


  29.02.2012
  Власти США будут тестировать автокресла для взрослых детей


  28.02.2012
  На модульные платформы переходит Nissan


  27.02.2012
  В Европу систему SYNC привезет Ford


  26.02.2012
  Украинцы обожают белые автомобили

  Статьи: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 250+

  Источник: 100 аргументов против штрафов ГАИ

  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  штрафы ГАИ
  Штрафам ГАИ - нет...
  ©2009-2019 All Rights Reserved